EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIO“ KONFERENCIJOJE ŽINIŲ IR PATIRTIES DERMĖ

EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIO“ KONFERENCIJOJE ŽINIŲ IR PATIRTIES DERMĖ

EŪB „Gojelio“ ir  LEŽA „Gajos“ konferencijoje „Dirvos derlingumą gerinantys augalai nenašių dirvų ekologiniuose ūkiuose“ vyko Alantos dvaro rūmuose liepos 8 dieną. gausiai susirinkę molėtiškiai ekologinių ūkių ūkininkai, LR Seimo KRK, ŽŪR, LŽŪKT, VŠ.Į.“Ekoagros“Utenos skyriaus, Molėtų sav. atstovai, svečiai biržiečiai ir kiti konferencijos dalyviai išklausė profesorių V. ŽEKONIENĖS ir A. SVIRSKIO  ir kitų pranešimus, susipažino su gyvais augalais gausiai kaupiančiais azotą šaknų gumbeliuose. Profesorė habil.dr. LEŽA „Gaja“prezidentė VANDA ŽEKONIENĖ iškėlė dirvų alinimo problemą, konsultantų patirties stoką, ekologinių ūkių konsultavimo trukdžius dažnai…

Daugiau Daugiau