EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIO‘‘ NARIŲ DĖMESIUI

EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIO‘‘ NARIŲ DĖMESIUI

ŠIŲ METŲ LIEPOS 24 D. 10 VAL.(trečiadienį) VYKS EŪB „GOJELIO“ NARIŲ SUSIRINKIMAS. DARBOTVARKĖ: 1. Naujų narių priėmimas. 2. EŪB „Gojelio“ įstatų priėmimas 3. Tarybos narių sumažinimas iki 3 4. Buveinės adreso keitimas. Renkamės VšĮ Alantos TVM Technikumo g. 2 101 auditorija EŪB „GOJELIO“ NARIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS Dokumentas