Pagal
Diena: spalio 25, 2016

Ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ konferencijoje aptarta žinių ir patirties dermė

Ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ konferencijoje aptarta žinių ir patirties dermė

EŪB „Gojelis“ ir  LEŽA „Gaja“ konferencija „Dirvos derlingumą gerinantys augalai nenašių dirvų ekologiniuose ūkiuose“ vyko Alantos dvaro rūmuose liepos 8 dieną. Gausiai susirinkę molėtiškiai ekologinių ūkių ūkininkai, LR Seimo KRK, ŽŪR, LŽŪKT, VšĮ „Ekoagros“ Utenos skyriaus, Molėtų sav. atstovai, svečiai biržiečiai ir kiti konferencijos dalyviai išklausė profesorių V. Žekonienės ir A. Svirskio ir kitų pranešimus, susipažino su gyvais augalais gausiai kaupiančiais azotą šaknų gumbeliuose.

Profesorė habil. dr. LEŽA „Gaja“ prezidentė Vanda Žekonienė iškėlė dirvų alinimo problemą, konsultantų patirties stoką, ekologinių ūkių konsultavimo trukdžius dažnai ŽŪM keičiant konsultavimo taisykles, neturint geros bazės konsultantų mokymams. Profesorė pažymėjo ūkininkų atsakomybę tvarkant savo ūkių sėjomainas, rūpinantis dirvų maisto medžiagų balansu. Stebina ŽŪM užsakomieji tiriamieji darbai, kurių vertė vienkartinė.

Daugiau Daugiau