Ekologinio ūkininkavimo naujienos

EŽŪT taisyklių pakeitimas 2017 03 22  Laukus jau galima tręšti mėšlu ir srutomis  Ekologiškai ūkininkaujantiesiems  […]