Pagal
Kategorija: Naujienos

Ministras B. Markauskas susitiko su ekologinės žemdirbystės atstovais

Ministras B. Markauskas susitiko su ekologinės žemdirbystės atstovais

 

Šiandien žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ atstovais.

Prieš daugiau nei 25 metus veiklą pradėjusi asociacija yra seniausiai ekologinio ūkininkavimo srityje dirbanti organizacija Lietuvoje. Tai aktyvių mokslininkų ir ūkininkų bendrija, atstovaujanti ekologiškai ūkininkaujančiųjų interesams bei konsultuojanti ekologinės žemdirbystės ir gyvulininkystės klausimais.

Susitikimo metu diskutuota apie ekologinio ūkininkavimo strategiją, nepriklausomų ekspertų grupės sudarymą ir paramą ekologiniams ūkiams. Asociacijos atstovai apgailestavo, kad ekologinę gamybą vykdantys ūkininkai šiuo metu yra sudėtingoje situacijoje ir tikisi aktyvaus ministerijos indėlio sprendžiant jiems aktualias problemas. „Gajos“ direktorė Vanda Žekonienė nuogąstavo, kad minėtų ūkininkų mokymai nėra kokybiški ir situaciją reikia kuo greičiau keisti. Susitikimo metu taip pat diskutuota apie ekologinės gamybos ūkio sampratą ir dėl skirtingų interpretacijų iškylančias problemas.

Ministras B. Markauskas patikino, kad ekologinis ūkininkavimas užmirštas nebus ir ministerija yra pasirengusi užimti aktyvią poziciją, gerinant situaciją ekologinės žemdirbystės sektoriuje.

Teksto šaltinis – zum.lrv.lt

B.Markauskas: „Kaimo plėtros programos lėšos turi būti naudojamos racionaliau ir efektyviau“

B.Markauskas: „Kaimo plėtros programos lėšos turi būti naudojamos racionaliau ir efektyviau“

Beveik 70 proc. lėšų, numatytų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) investicijoms į materialųjį turtą, valdų modernizavimą ir perdirbimą, buvo panaudotos per pirmuosius programos įgyvendinimo metus, taip ateinantiems ketveriems metams gerokai sumažinant naujų investicijų į žemės ūkį galimybes.

„Nežinau, ar atsakinga ir gera praktika yra septyneriems metams numatytas Kaimo plėtros programos lėšas svarbiausiam prioritetui beveik visiškai išnaudoti per pirmuosius dvejus metus. Toks netolygus ES pinigų įsisavinimas kelia pagrįstus klausimus dėl šių lėšų panaudojimo efektyvumo. Todėl paraiškų surinkimą šiems metams atnaujinsime tik po kruopščios inventorizacijos, atsakingai įvertinę rezultatus ir apsibrėžę aiškius, skaidrius, racionalius prioritetus“, – teigia žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Anot ministro, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento parengtas KPP paraiškų surinkimo 2017 metais grafikas turi būti tobulinamas, taip pat turi būti peržiūrėtos KPP administravimo taisyklės.

Nacionalinė mokėjimo agentūra pernai pareiškėjams ir paramos gavėjams išmokėjo rekordinę, daugiau kaip 970 mln. eurų sumą.

KPP Europos komisijai buvo pateikta 2014 m. gruodį. Programos biudžetas siekia 1,98 mlrd. eurų ir yra daugiau kaip du kartus didesnis už Estijos KPP (993 mln. Eur) bei 29 proc. didesnis už Latvijos KPP (1,53 mlrd. Eur). Didžiąją dalį lėšų (85 proc.) šios programos finansavimui skiria ES, o likusią – nacionalinis biudžetas.

ES kaimo plėtros politika padeda ES kaimo vietovėse spręsti įvairius ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius uždavinius. Ši politika, dažnai vadinama bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) antruoju ramsčiu, papildo tiesioginių išmokų ūkininkams sistemą ir žemės ūkio rinkų valdymo priemones.

ES kaimo plėtros politika yra finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kurio 2014–2020 m. biudžetas – 100 mlrd. eurų. Kiekviena ES šalis gauna finansinį asignavimą 7 metų laikotarpiui.

Teksto šaltinis – http://zum.lrv.lt/

Ministras pristatė profesionalų komandą

Ministras pristatė profesionalų komandą

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas spaudos konferencijoje pristatė savo komandą – kviečiamus viceministrus: Rolandą Taraškevičių, Darių Remeiką ir Artūrą Bogdanovą. Spaudos konferencijoje buvo užsiminta ir apie ketvirtąją viceministrę, kuria yra kviečiama tapti Jurgita Stakėnienė.

R. Taraškevičius (41 m.) ir J. Stakėnienė (45 m.) yra ilgamečiai Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojai, savo karjerą pradėję nuo žemiausių – paprastų specialistų  laiptelių. R. Taraškevičius ŽŪM dirba nuo 2002 m., šiuo metu ministerijoje eina ES ir tarptautinių reikalų departamento direktoriaus pareigas, net aštuonerius metus prieš tai dirbo specialiuoju žemės ūkio atašė Briuselyje, yra Lietuvos atstovas ES Tarybos Specialiajame žemės ūkio komitete.

J. Stakėnienė ŽŪM dirba nuo 2003 m. Jau treji metai ji yra kaimo plėtros atašė Briuselyje, prieš tai ji dirbo ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktore.

Darius Remeika (44 m.) nuo 1995 m. aštuonerius metus dirbo Valstybinėje maisto ir Veterinarijos tarnyboje. Vėliau tarnybą atliko Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato prie Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos biure.

Jauniausias komandos narys – geodezininkas Artūras Bogdanovas (33 m.) turi inžinerinį Vilniaus Gedimino technikos universiteto išsilavinimą, aštuonerius metus dirbo žemėtvarkos srityje ir šią sritį puikiai pažįsta iš praktinės pusės.

Šaltinis – http://zum.lrv.lt/