EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIO‘‘ NARIŲ DĖMESIUI

ŠIŲ METŲ LIEPOS 24 D. 10 VAL.(trečiadienį) VYKS EŪB „GOJELIO“ NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

1. Naujų narių priėmimas.

2. EŪB „Gojelio“ įstatų priėmimas

3. Tarybos narių sumažinimas iki 3

4. Buveinės adreso keitimas.

Renkamės VšĮ Alantos TVM Technikumo g. 2 101 auditorija

EŪB „GOJELIO“ NARIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS

Dokumentas