Istorija

Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenės  „Gojelis“ istorija

 

1991–2000

      Ekologinio ūkininkavimo pradžia Molėtų rajone – 1991 metai. Iš LŽŪA į Alantos ž.ū. technikumą pirmosios ekologinio ūkininkavimo žinios atėjo su LEŽB „Gaja“ įsteigimu. 1991 m. pabaigoje įkurta Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrija „Gaja“, kurios nariais tapo molėtiškiai Elena ir Stasys Grajauskai. 1993 m. Grajauskams ir varėniškiams Samauskams įteikti pirmieji ekologinių ūkių pažymėjimai.

1992

Alantos žemės ūkio mokykloje, Alantos dvare 1992 m. birželyje vyko tarptautinė konferencija su lenkų ekologinės žemdirbystės pradininkais Mieczislaw Gurny, Ursula Soltysiak, vėliau su Slovėnijos ekologe Anna Marija Slabe. Kiekvienais metais mūsų krašte vyko paskaitos ekologinio ūkininkavimo temomis. Jas skaitė profesoriai Dalia Marija Brazauskienė, Petras Lazauskas, Antanas Stancevičius, Antanas Svirskis, Bronius Bakutis, Honorata Danilčenko, Vanda Žekonienė, Vida Rutkovienė. Glaudžiai bendradarbiauta su LR Žemės ūkio rūmais.

      Nuo 1996 iki 2002 metų Elena Grajauskienė buvo LR ŽŪR prezidiumo narė, paruošė „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų“ 120 val. mokymo programą kartu su Žemės ūkio rūmų darbuotojais Vilija Gūžyte ir Vasilijum Danilčenko. Alantos žemės ūkio mokykloje 1994 m. vyko vieni iš pirmųjų mokymų ekologinių ūkių ūkininkams. 1995 metais Molėtų rajone ekologiškai ūkininkavo 7 ūkininkai.

1995

Įkurtas ekologiškų produktų kooperatyvas „Padegsnys“. Jis padėjo mūsų krašto ekologinių ūkių ūkininkams realizuoti daržoves ir vaisius.
1995 m. prof. D. M. Brazauskienės dėka pradėtas LEŽB „Gajos“ bendradarbiavimas  su Šveicarijos Susivienijimu ekologiniam ūkininkavimui tarp Rytų ir Vakarų (SVWO). Čia mes gavome ekologinio ūkininkavimo pamokas augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, gyvulininkystės, produktų perdirbimo, prekybos ekologiškais produktais ir kooperavimosi srityse. Buvom supažindinti su ekologinių organizacijų struktūra, jų darbu, su sertifikavimo įstaigomis. Daug žinių gavome FIBL-e( CH ekologinio ūkininkavimo institute). Žinios buvo perduodamos  metodiškai; daugiau dėmesio skirta praktikai. Teoriniai mokymai vykdavo dėstant dėstytojams kartu su ūkininkais iki pietų. Po pietų vykdavome į ūkius, įmones ir kitus praktikos atlikimo objektus. Didžiausias dėmesys buvo skirtas ekologinio ūkininkavimo kokybei. Esame dėkingi mūsų globėjai, projekto koordinatorei p.Margrit Liesch ir visai jos šeimai, SVWO prezidentui Martinui Ott, ekologinio ūkininkavimo patarėjams Reto Ingold, Amadeus Zschunke, Fredis Schtrasser ir kt. Labai norėjome kad ir Lietuvoje būtų mokomi ūkininkai , kad būtų paruošti patarėjai ekologiniam ūkininkavimui, bet LR Žemės ūkio ministerija   tuo metu paruošė stiprią sertifikavimo Vš.Į”Ekoagros”.

1999

LR ŽŪM vyko LEŽA „Gajos“ tarybos pirmininko E. Samausko, tarybos narių E.Grajauskienės ir E. Karbauskienės susitikimas su ž.ū. ministru J.Kraujeliu, Maisto saugos ir kokybės departamento direktorium S.Jasiumi dalyvaujant CH garbės konsului p. Kasparui Bruno, norint įrodyti, kad ūkininkus pirmiau reikia mokyti ekologinio ūkininkavimo, o tik vėliau kontroliuoti. Deja, priimti nutarimai buvo nevykdomi. Šveicarijos SVWO įsteigė pagalbos fondą; beprocentinę paskolą 5000 fr. Vienam ekologiniam ūkiui penkeriems metams. Šio fondo paskolomis pasinaudojo daug „Gajos“ narių ir 4 molėtiškiai. Biofondas veikė iki 2006 metų, vėliau buvo grąžintas į Čekijos „PRO-BIO“ organizaciją.

h1
SVWO prezidentas Martin Ott  Alantos TVM konferencijų salėje veda ekologinio ūkininkavimo pamoką molėtiškiams ekologinių ūkių ūkininkams.

h2

CH SVWO koordinatorė p.Margrit Liech su vyru Louis Liech savo vestuvių 50-metį šventė 2015 metais. Smagu, kad vargais ir džiaugsmais dalinamės iki šiol.

            10 metų trukęs bendradarbiavimo projektas baigėsi 2005 metais, bet draugystė su nuoširdžiais ir geranoriškais žmonėmis liko.

2001-2010

h3
h4

2003

Balandžio 3 d. Molėtų r. buvo įregistruota ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“ kaip LEŽA „Gaja“ skyrius. Pradėtas vykdyti JT PAF MPP projektas „Ekologinių ūkių kooperacijos plėtra Rytų Lietuvos regione“. Esame dėkingi projekto koordinatorei Nedai Leonavičiūtei ir jos asistentei Ingai Ringailaitei už pagalbą vykdant projektą. Šio projekto metu molėtiškiai ūkininkai gavo daug žinių per mokymus, buvo sustiprinta materialinė bendruomenės ir kooperatyvo bazė. Dvejus metus įtemptai dirbome; svarbiausią naudą gavo „Gojelio“ nariai mokymuose. Mokėmės auginti ekologiškus produktus, bei juos perdirbti ir paruošti realizavimui. Mokėmės kompiuterinių darbų ir vaistažolių verslo. Dalyvavome visose mugėse; Litexpo rūmuose, Vingio parke, rudeniniuose ir pavasariniuose renginiuose LŽŪA, vėliau ASU. „Gojelio“ narių išaugo virš šimto. Visose seniūnijose sudarėme grupes, išrinkom kontaktinius asmenis, stengėmės kad informacija ir parama pasiektų visus narius.

2005
MOLĖTŲ RAJONO EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS ,,GOJELIS“ STRUKTŪRA 2015 M.
Alantos seniūnija,  Alantos miestelio grupė, vadovė Mildutė Skebienė 8 612 17497

 

Vardas, Pavardė

Ūkio statusas

Telefono nr.

Pagrindinė ekologinė produkcija

1

M. ir V. Augliai       16,72

E

8 383 58 197

Bulvės, medus, pienas

2

J. ir D. Bačiuliai       7,40

E

8 383 58 207

Bulvės, daržovės, pienas

3

R. ir J. Gecevičiai     5,11

E

8 616 35631

Bulvės, daržovės

4

Leonora Genienė    0,50

P

8 686 54656

Sodas

5

J. Skripka   ŽŪB     20,78

 E

8 383 58 178

Grikiai

6

D. Kučinskienė         62,02

E ,P

8 680 20 994

Bulvės, daržovės

7

N. ir Vl. Lasiai           7,34

EP

8 383 58 154

Bulvės, daržovės, gyv.

8

Regina Raubienė          33,35

P

8-686 38681

Javai, gyv.

9

R. ir D. Paliukėnai      14,45

P

8 682 18 601

Bulvės, daržovės, gyv.

10

E. Pekarskienė          71,41

P

8 682 36789

Karvės, augal., darž.

11

V. Mačionis              31,20

P,E

8 65294682

Galv., daržovės, javai

1

D. Čeponienė

8614 48275

Paukščiai, darž., galvijai

2

E. ir St. Grajauskai      12,85

E

8 383 58 390

Grūdai, bulvės, daržovės, gyv.

3

V. ir R. Grajauskai       2,06

E

8 698 27 879

Grūdai

4

Alantos TVM-Z.L.  259,92

E

8-383-58336

Bulvės, daržovės, pienas

5

M. ir Br. Skebai         52,22

E, P

8 682 36754

Bulvės, daržovės, gyv.

6

G. ir A. Kebliai          48,22

E, P

8 383 58 325

Pienas, uogos

7

R. ir Pr. Mackai           44,55

E, P

8 698 85901

Pienas, bulvės, darž.

8

L. ir Z. Lasiai              15,18

E, P

8 682 18 595

Daržovės, vaisiai, gyv., javai

9

V ir L. Liobės                6,51

P

8 682 36755

Daržovės, pienas, javai

10

E. Satkūnaitė            12,47

E, P

8 383 58 166

Bulvės, pienas

11

St. Laurinavičienė     1,84

P

8 383 44764

Daržovės

12

H. ir P. Navikai           1,74

E

8 682 36 787

Bulvės

13

V. ir R. Bekešiai          10,33

E

8 620 13702

Bulvės, daržovės, pienas

14

R. ir H. Marcinkevičiai 18,29

P

8 383 50468

Bulvės, darž., gyv.

15

J. ir A. Šerepėkos        5, 13

P

8 383 58419

Gyv., darž., javai

   Pavirinčių grupė, kontaktinis asmuo Vanda Šeikienė, tel.8 615 25113

1

P. ir  J. Gerdviliai       22,16

E, P

8-675-11465

Pienas, bulvės, vaisiai, darž.

2

R. ir P. Panavai        13,22

E, P

8 383 50 679

Pienas, bulvės, daržovės

3

V. ir L. Gineičiai      7,35

E

8 383 50 281

Daržovės, bulvės, pienas

4

R. ir J. Vorobjovai    2,35

P

8 682 05864

Bulvės, daržovės

5

V. ir A. Šeikiai          12,33

E

8 615 25 113

Aviena, uogos

6

B. ir T. Masėnai        16,91

E

8 610 92 576

Daržovės, kruopos

7

L. ir F. Vitkūnai

P

8 383 50 704

Daržovės, bulvės

8

D. ir Vyt. Sabalinkos  18,58

P

8 611 33191

Javai, gyvuliai

 

Luokesos sen., Inketrio grupė, kontaktinis asmuo Liuda Pusvaškienė, tel. 8 610 10 746

       

1

Veronika I. Pečiūrienė 9,1

E, P

8 383 46 615

Obuoliai, bulvės

2

A. ir A. Kazakauskai    14,77

E

8 615 47322

Bulvės, daržovės

3

L. ir Br. Pusvaškiai       38,78

P

8 383 46 641

Braškės, jautiena

4

G. Rabeckienė

E

8 383 46 668

Vaistažolės

         
         

Čiulėnų sen. grupė, kontaktinis asmuo Sigita Kalinauskienė, tel. 8 682 21995

1

Pr. Ginutis Šukys    24,41

P, E

8 687 29647

Javai, sodininkystė

2

Pov. Šukys               40,02

P

8 687 29647

Sodininkystė

3

Angelė Kelevišienė 29,87

P

50492

Gyv., sod., darž.

4

Jonas Šavelis           19,67

E

51160

Augal., darž.

5

Rosita Stumbrienė   2,93

P

8 601 77778

Daržin., augalinink.

6

A. Bimbiris                7,82

P

8-656-05693

Javai, gyvuliai

7

Sigita Kalinauskienė 4,12

P

8 682 21995

Augalininkystė

         

Mindūnų seniūnijos grupė, kontaktinis asmuo I. Rimydienė, tel. 8 689 83 643

1.

Alg.Salapėta          3,75

P

48664

Javai,gyv.

2

I. Rimydienė          7,76

E

8 689 83 643

Daržovės

3

Alf. Kraujelis        27,92

E.,P

8 612 04 015

Grūdai

Balninkų sen., Dapkūniškių grupė, kontaktinis asmuo Sigita Jasiulionienė

1

R. Lunienė                 10,21

E

8 698 41869

Daržovės, avys

2

D. M. Viburienė           35,42

P

42440

Augal., darž., gyvul.

3

St. Ažubalis                  14,50

P

8-618-12871

Javai, gyvuliai

4

Myk. Čereška                9,70

P

42369

Javai, gyvuliai

5

Sig. ir A. Jasiulioniai      27,2

P

8 652 60725

Grūdai, daržovės

6

Vydm. Čereška             54,43

P

8 686 60970

Galv., darž., javai

Balninkų sen., Balninkų grupė, kontaktinis asmuo Pr. Smalskys, tel. 8 383 44240

1

Pr. Smalskys             59,20

E, P

8 383 44240

Grūdai, kiauliena

2

R. ir I. Skebai               16,93

E

8 652 07157

 Pienas, bulvės, grūdai

3

Pov. Purlys               11,70

P

8 616 29106

Bulvės, gyv., daržovės

4

St. Babelienė            11,11

E, P

8 383 44226

Bulvės, pienas

5

A. Pusvaškis             12,00

E

8 383 44 265

Bulvės, pienas, vaisiai

6

Rim. Kiaušinis           7,67

P

8 340 57137

Augalininkystė

Giedraičių sen., Giedraičių grupė, kontaktinis asmuo G. Šlepikienė, tel. 8 616 29281

1

Domas Rim. Anglickas      1,83

 P

8 687 31272

Augal., vaistaž.

2

Ant. Glumbakas            16,7

E

8 37 233801

Augal., darž., sod.

3

Gen. Šlepikienė           13,81

P

8 616 29281

Augal., gyvulinink.

4

Antanas Steikūnas       7,88

E

8 614 14706

Augal., daržin.

5

Rič. Mikalauskas        13,33

P

8 687 27845

Augalinink.

6

Petras Umbrasas       24,50

P

8 614 38518

Gyv., sod., darž.

Dubingių grupė, kontaktinis asmuo Rolandas Čeponas tel. 8 383 47120

1

G. ir J. Lukšai                 20,7

E,P

8 383 47 183

Pienas, bulvės

2

V. ir A. Navickai            24,5

E,P

8 383 47 172

Daržovės, bulvės

3

V. Lazarevičienė            3,98

P

8 611 97847

Augal., gyv.

4

R. Čeponas                  6,04

E

8 383 47 120

Bulvės, daržovės

5

J. Višumirskienė          11,07

P, E

8 383 47 125

Bulvės, daržovės

6

M. Meilūnienė              4,72

P

8 383 47 221

Pienas, daržovės

Joniškio sen., Joniškio grupė, kontaktinis asmuo V. Sirevič, tel. 8 383 59 232

1

Mar. Kanavina            13,35

P

42155

Aug., darž., gyvul.

2

B. Logminienė             6,98

E

8 523 08602

Augal., vaistažolės

3

D. Petronienė               11,30

P

44851

Daržovės, bulvės

4

V. Sirevič                    9,67

PE

8 383 59 232

Daržovės, bulvės

5

H. Polito                       10,63

P

8 676 84397

Javai, gyvul.

6

J. Naruševičius             9,41

P

8 383 59232

Daržovės, bulvės, gyv.

7

UAB „Armolė“

P

8 383 42144

žuvys

8

A. Ratkė

 P

8 631 03733

Daržovės, bulvės

9

A. Rabcevičienė

PE

8 383 59 257

Miško augmenija

Inturkės sen., Inturkės grupė,  vadovė Ina Jamantienė, tel. 8 383 43 722

1

I. Jamantienė             5,87

PE

8 383 43 722

Vaistažolės, bulvės, vaist.

2

A.Černiauskas           29,84

P

8 601 52825

Augal., gyv., darž.

3.

Br.Umbrasas              4,46

P

8 614 31235

Augalinink., gyvulinink.

4.

Petras Vaškevičius      2,00

P

8 699 93201

Augal., gyvulinink.

5.

Robertas Verikas        7,43

P

50165

Augalinink., gyvulinink.

h5

h6

EŪB „Gojelis“ mokymų dalyvius kantriai mokė ASU mokslininkės; Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentė Elvyra Jarienė ir prof. Honorata Danilčenko. Jono Bareikio nuotraukos.

2006

EŪB „Gojelis“ tapo „Padegsnio“ kooperatyvo partneriu, vykdant JT PAF MPP projektą „Ekologiškų produktų rinkodaros stiprinimas ir kooperacijos patirties sklaida Lietuvoje“. Išvardinkite, kur ir kada (leidiniai, straipsniai, radijo ar televizijos laidos, interneto svetainės ir kt.) buvo skelbiama informacija apie jūsų vykdomą PAF MPP finansuotą projektą. Nurodykite priedų numerius.

2006 m. balandžio 4 d. Molėtų krašto laikraštis „Vilnis“ aprašė šio projekto pristatymą Alantos TVM kovo 31 d. –„Ekologinių ūkių kooperacijos plėtra – dar neišaugtas rūbas ir ribos“ ; 2006 m.  gegužės 9 d. „Vilnis“ išspausdino straipsnį „Kooperacija kaip receptas be pagaminto pagal jį patiekalo“; birželio 3 d. „Ūkininko patarėjuje“ publikuotas straipsnis „Ekologinių ūkių daugėja. Kur jų produkcija?“ Išvažiuojamojo Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio medžiaga. Liepos mėn. 20 d. „Kauno diena“ skyriuje „Ekonomika, verslas, pinigai“ išspausdino straipsnį „Produktai be chemikalų- vis dar rinkos užribyje“; rugpjūčio 1 d. „Vilnis“ aprašė vasaros konferencijos eigą „Gojelyje“ straipsnyje „Vokiečiai gyrė ekologišką pieną, bet jo gamintojams – lietuviški barjerai“. Visuose aprašytuose renginiuose buvo kalbama apie PAF MPP projektus, geranorišką pagalbą ekologiniam ūkininkavimui. Šie straipsniai sudaro 10-ą priedą. Rugpjūčio 25 d. „Vilnyje“ atspausdintas informacinis puslapis apie projektą.

      Liepos 26 d. per Lietuvos radiją pirmąją programą transliuota laida „Gmtoji žemė“ su kooperatyvo „Padegsnio“ nariais J. Bačiuliu, T. Masėnu, projekto vadovu J .Grajausku. „Ūkininko patarėjas“ sausio 9 d. išspausdino Š. Preikšo straipsnį „Kodėl liūdna ekologinių ūkių ateitis?“ Kooperatyvo veiklai trukdė narių nenoras auginti vaisius ir daržoves, netgi bulves. Dauguma kooperatyvo narių susirado ekologiškos produkcijos pirkėjus miestiečius. Kooperatyvui teko tik nekokybiškos produkcijos likučiai. Kooperatyvo pirmininkas atliko sunkiai įsivaizduojamą darbą: vairuotojo, vadybininko, produktų pakuotojo, konsultanto ir augintojo. Kooperatyvo veikla sustabdyta, nes molėtiškiai ekologinių ūkių ūkininkai savo produkciją parduoda patys, dažniausiai „Iš ūkio tiesioginiam vartotojui“ būdu.

      2004 m. „Gojelis“ jungė 102 ekologinių ūkius. Ūkininkams patogu paklausti, pasikonsultuoti, užsisakyti sėklas, organizuotai vykti į renginius. Deja, aktyvumas mažėja. Ir tik rengiami ir vykdomi projektai domina tuos, kurie gauna konkrečią naudą.

2007

EŪB „Gojelis“ 2007 m. pradėjo organizuoti kasmetines vasaros konferencijas. Konferencijų tikslas – ekologinio ūkininkavino kokybės gerinimas.  

      Pirmoji EŪB „Gojelis“ vasaros šventė ir konferencija vyko Dubingių seniūnijoje. Ekologinių ūkių ūkininkai Genutė ir Juozas Lukšos, Valerija ir Rolandas Čeponai, Marytė Lazarevičienė, Marijona Meilūnienė, Višumirskai ir visi dubingiškiai labai geranoriškai organizavo ir aktyviai dalyvavo šventėje bei konferencijoje. Lauko dieną Lukšų ekologinio ūkio ganyklose vedė LVA profesorius Bronius Bakutis, konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė LŽŪA profesorė habil. dr. V. Žekonienė.

h7
2005 m. LEŽA „Gajos“ prezidente išrinkta profesorė habil. dr. Vanda Žekonienė pritarė vasaros konferencijų organizavimui visuose Lietuvos regionuose.

Jono Bareikio nuotrauka     

h8

Dubingių sen. G. ir J. Lukšų ekologiniame ūkyje lauko dienoje LVA prof.

 Bronius Bakutis vertina ganiavą ekologiniame ūkyje. Jono Bareikio nuotrauka

h9

 „Gojelio“ vasaros konferencijos Dubingiuose organizavimo siela buvo agronomė Valerija Čeponienė ir jos sūnus Rolandas Čeponas.  Jono Bareikio nuotrauka.

       2007 m. vasaros konferencija buvo organizuota Balninkų seniūnijoje, kultūros namų salėje. Lauko diena vyko Prano Eugenijaus Smalskio ūkyje. Buvo išbandytos pirmosios ekologinės akėčios mišinių lauke. Tolesniais metais konferencijos vyko Antazavėje, Užpaliuose ir dažniausiai Alantos dvare. 2009 m. „Gojeliui“ pagal LR ŽŪM ministro įsakymą teko administruoti konkursą „Pažangiausias Lietuvos ekologinis ūkis 2009“. Konkursą organizavo Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacija (LEŽA) „GAJA“ su LR Žemės ūkio ministerija. Vėliau administravome „Pažangiausias Lietuvos ekologinis ūkis 2010, 2011, 2012, 2013 m.“

2010

2010 m. liepos 3 d. Antazavėje vykusioje Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos, Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ ir Zarasų r. ekologinių ūkių ūkininkų vasaros konferencijoje buvo aptarti aktualūs ekologinio ūkininkavimo klausimai. Nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, prašant pagalbos ekologinio ūkininkavimo kokybei pagerinti.

 1. Atkreipti dėmesį į ekologinių ūkių pasėlių struktūrą. Dabartinė sertifikuotų plotų pasėlių struktūra neatitinka ekologinio ūkininkavimo principų.
 2. Siekti  ekologiškų  augalų auginimo technologijų  naudojimo ūkiuose.
 3. Skatinti ekologiškų daržovių auginimo plėtrą ekologiniuose ūkiuose.
 4. Įstatymiškai apibrėžti smulkaus ekologinio ūkio sampratą ir skatinti smulkiuose ūkiuose didesnę  smulkių gyvūnų ir augalų įvairovę.
 5. Kontroliuojant ekologinius ūkius didesnį dėmesį teikti ūkio ekologiškumo kokybei, technologijoms. Dabartiniu metu perdėtas dėmesys skiriamas dokumentų tvarkymui.
 6. Sudaryti ekspertų  grupę  ekologinio ūkininkavimo mokymų kokybės kontrolei.

h10                                Konferencijos dalyviai po mišių prie Antazavės bažnyčios.

h11

   Konferencijos dalyviai išklausė gerb. profesorių Broniaus Bakučio, Vandos Žekonienės, Dalios Marijos Brazauskienės ir Antano Svirskio pranešimus, turėjo galimybę konsultuotis.

         Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas,  konkurso „Pažangiausias Lietuvos ekologinis ūkis“      nominantas, su šios seniūnijos ekologinių ūkių ūkininkais V. ir O. Vidrickais, St. Tumėnu ir kt. surengė puikią konferencijos vietą prie ežero.

         Onutei Vidrickienei esame dėkingi už suteiktą vietą konferencijos dalyviams nuosavame sklype.

2011–2016

            Šio laikotarpio pradžioje svarbiausi metų darbai buvo pažangiausių ekologinių ūkių išaiškinimas Lietuvoje. Ekspertus tvirtino LR ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius su LEŽA taryba, lėšos buvo skiriamos minimalios. „Gojeliui“ teko rašyti paraiškas nuo metų pradžios, vasarop ieškodavom transporto, rūpinomės ekspertų nakvynėmis, vedėme buhalteriją, ataskaitas su visais pataisymais baigdavome rudenį. Su dėkingumu prisimename buhalterės Aldonos Kazakauskienės neapmokamą darbą. Tai buvo laikas, atitolinęs „Gojelio“ tarybos darbus nuo tiesioginės veiklos, užimtas intensyvia savanoryste.

   Vasaros konferencijos tais metais vyko kartu su pažangiausių ūkių apdovanojimais. Stengtasi konferencijas organizuoti vis kituose Lietuvos regionuose. Šauniai praėjo šie renginiai Biržų pilyje, Veisiejuose, Babtuose, Alantos dvare.(Nuotraukos galerijos psl.)

      2013 m. Alantos dvare minėjome EŪB „Gojelis“ veiklos dešimtmetį. Konferencijos tema „Gyvulininkystės reikšmė ekologiniam ūkiui“.

h13
2013 m. Alantos dvare,LEŽA  prezidentė prof. habil. dr. Vanda Žekonienė kėdainiškių ekologinių ūkių ūkininkų Vaitelių ūkių pavyzdžiu patikino konferencijos dalyvius, kad be ekologinės gyvulininkystės nebus kokybiškos ekologinės augalininkystės.

h14

Konferencijoje dalyvavo LR ŽŪM Maisto saugos ir kokybės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius, Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus darbuotojai, LSMU profesorius Bronius Bakutis, LSDI daržovių skyriaus vedėja dr. Rasa Karklelienė.

h15

    Smagu sulaukti LEŽA „Gaja“ įkūrėją ir nuolatinę globėją profesorę Dalią Mariją Brazauskienę, išklausyti pranešimą. J.Bareikio nuotrauka. 2013 m. Alantos dvaras.

h16

     Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto sekretorius dr. Virgilijus Skulskis padarė pranešimą apie ekologinio ūkininkavimo mokymų reikšmę ir kokybę.   Jono Bareikio nuotrauka.

h17

             Konferencijoje dalyvavo LR ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja p. Neda Jakubauskienė, Vš. Į „Ekoagros“ vadovai.  Nuotrauka Jono Bareikio.

h18

   Konferencijos dalyviai galėjo pasidalinti patirtimi su Biržų r. „Tatulos“ programos nariais Vytautu Zurba, Steponu Staškevičiumi. J. Bareikio nuotrauka.

      Nuo 2011 m. EŪB „ Gojelis“ pasuko Molėtų ekologinių ūkių konsultavimo keliu. Konsultantai akredituoti jau 2007 m., bet dėl biurokratinės painiavos tiesiogiai dirbti negalėjom. Kiekvienais metais rašėme informacinius laiškus visiems „Gojelio“ nariams. Pvz., 2011 m. pabaigoje kartu su kalėdiniais sveikinimais išsiųstas laiškas:

MOLĖTŲ R. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖ „GOJELIS“

Gerb………………………………………………………..

      Praėjo dar vieni kupini darbų metai. Džiaugiamės užaugintomis gėrybėmis, kurias mums suteikė Žemė. Per žiemą turėsime daugiau laiko ir mes atgauti jėgas, patobulinti žinias, aptarti savo reikalus. 2011 metai ekologinių ūkių ūkininkams buvo palankūs gamtinių sąlygų atžvilgiu. Mes visi darbavomės savo ūkiuose, kas vyksta toliau nuo mūsų mažai domino.  

      Vykdant konkursą „Pažangiausias Lietuvos ekologinis ūkis 2011“ išryškėjo stambių ekologinių ūkių persvara, jų dominavimas įstatymų ruošime, paramos tvarkyme. LAEI (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) dr. Virgilijaus Skulskio duomenimis 2007 m. sertifikuota 17 proc. ūkių, valdančių virš 150 ha žemės, o 2010 m. jau 22 proc. ūkių.Pagal sertifikuotos žemės plotą stambūs ūkiai sudarė 2010 m. jau net 38 proc. Blogiausia, kad du trečdaliai sertifikuoto ploto orientuoti tik į augalininkystę, nelaiko gyvulių ir nesirūpina dirvų gerinimu.

      Šiais metais minėti ūkiai augino 20 tūkstančių ha garstyčių, kurios prilygintos vaistažolėms. Suprantama, šie ūkiai gavo išmokas, bet dirvos derlingumo atstatymo nebuvo, produkcijos mūsų rinkai taip pat.  Esame labai patenkinti mūsų krašto „ Gojelio“nariais, kurie atsilaikė pagundai lengvai pasipelnyti iš ekologinių išmokų aruodo. Ir dar didelis pasiekimas, kad dauguma „Gojelio“ narių laiko gyvulius ir užtikrina dirvos pamaitinimą. Smagu pasidžiaugti, kad pažangiausio šeimos ūkio 2011 m. nominaciją laimėjo mūsų Mildutė ir Bronius Skebai iš Naujasodžio. Mieli „Gojelio“ nariai, prašome visus 2012 m. sausio 13 d. 11 val. atvykti į Alantos dvaro rūmus visuotiniam susirinkimui. Reikia persirinkti tarybą, aptarti ką pavyko šiais metais padaryti dėl smulkaus ekologinio ūkio išsaugojimo ir ką dar būtina nuveikti. Užbaigus ūkinius metus primename, kad laukiame nario mokesčio į EŪB „GOJELIO“ sąskaitą LT-77 4010 0455 0009 0862 DnB NORD banką, banko kodas 4010, už 10 ha sertifikuoto ploto kasmet 25 Lt ir už kiekvieną hektarą virš 10 ha po vieną litą. Dėkojame visiems pervedusiems nario mokestį, tik Jūsų dėka galime išsiųsti laiškus Jums. Stiprios sveikatos ir gero derliaus 2012 visiems!

 „GOJELIO“ tarybos pirmininkė E. Grajauskienė

      Kiekvienais metais primindavome apie nario mokestį, deja, mažai kas jį pervesdavo. 2013 metais „Gojelio“ tarybos pirmininku išrinktas Julius Grajauskas. Informacinis laiškas 2013 m. buvo šis:

      Gerb. EŪB „GOJELIO“ nariui informacinis laiškas:

 • Kiekvieni metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Tebūna Jums ateinantys metai dosnūs derliumi, sėkme, laime ir stipria sveikata. Prasidėjo naujas ekologinio ūkininkavimo 2015–2020 m. laikotarpis. Šios programos vykdymui ryžosi 56 Molėtų r. ekologinių ūkių ūkininkai. Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos (LEŽA) nariai, LR ŽŪM, LSMU, LAEI, LŽI, LSDI atstovai šių metų gruodžio 12 d. rinkomės Dotnuvoje-Akademijoje LKT patalpose konferencijai „Ekologinio ūkininkavimo dabarties problemos ir perspektyvos“. LEŽA prezidentės, akademikės, profesorės, habil. dr. Vandos Žekonienės įžanginiame žodyje tilpo pagrindinės ekologinio ūkininkavimo gairės 2015-2020m. laikotarpiui:
 •  viso ūkio ekologizavimas,
 • ekologinių šeimos ūkių stiprinimas, mišraus tipo ūkių skatinimas,
 • sėklininkystės plėtra ir augalų veislių, tinkamų ekologiniam ūkiui parinkimas,
 • kooperacijos plėtra, ekologiškų produktų pridėtinės vertės didinimas,
 • mokslas, mokymai, konsultavimas, parodomųjų ekologinių ūkių kūrimas.

      LR ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyr. spec. Neda Jokubauskienė padarė išsamų pranešimą „Ekologinio ūkininkavimo perspektyvos ir numatomos paramos priemonės“. 2014–2020 m. KPP patvirtinta bus 2015 m. vasario mėnesį. Ypatingų pakeitimų nežadama. Aplinkosaugai ir ekologiniam ūkininkavimui EK dėmesys nemažėja.
      Parama ekologiniams ūkiams 2015–2020 m. laikotarpiu planuojama:

 • už daugiametes žoles 1 SG (sąlyginiam gyvuliui) 2 ha, – 607 Lt/ha,
 • už javus pašarams – 801 Lt/ha,
 • už daugiamečių žolių įsėlį – 238 Lt/ha,
 • už sėklinius javus sėklininkystės ūkiams 944 Lt/ha,
 • už bulves, daržoves, runkelius – 1803 Lt/ha.

      Iki 2015 m. sausio vidurio turėsim patvirtintas ekologinio ūkininkavimo rėmimo taisykles. Mūsų rajono ekologinių ūkių pasėlių struktūra iš esmės skiriasi nuo Lietuvos sertifikuotų plotų struktūros. „Ekoagros“ duomenimis, sertifikuota 53 proc. daugiamečių žolių, ir tik 23 proc. grūdinių varpinių augalų. Einam teisinga linkme. Peržvelgus ūkių veiklas, visiškai aišku, kad tai šeimos ūkiai. Vidutinis ūkio plotas – apie 40 ha. 2014 m. pradžiai 44 ūkiai laiko gyvulius, pieninius galvijus laiko 30 ūkių. Stambiausi ekologiniai pieno ūkiai: Alantos sen., Antaliežių k. Elvyros Pekarskienės, jauno ūkininko Ginto Bulkevičiaus ir Alantos technologijos ir verslo mokyklos. Inturkiškio Giedriaus Prakapavičiaus ekologiniame ūkyje laikomos įvairių veislių avys ir ožkos. Molėtiškiai gali pasilepinti šių gyvūnų sūriais, mėsos gaminiais. Gausus avių pulkas ganosi Karališkių k. Vandos ir Alvydo Šeikių ūkyje. Mėsinė galvijinkystė sėkmingai plečiama Inketrio k.  Liudos ir Broniaus Pusvaškių, Dapkūniškio k. Vydmanto Čereškos, Migiškių k. Reginos Raubienės ūkiuose.  Daržo ir sodo augalus sertifikuoja tik 19 ūkių. Tik augalininkyste užsiima 6 ekologiniai ūkiai, ekologine žuvininkyste verčiasi  Arnionių „Armolė“. Džiugu, kad mūsų  molėtiškiai gali gauti įvairių ekologiškų produktų ne tik mugių ir švenčių metu.   Ir toliau rūpinkimės ekologinio ūkininkavimo kokybe; ekologiniame ūkyje privalu vesti apskaitą, nuolat pildyti ekologinio ūkio veiklos žurnalą,laikyti gyvulius, tvarkingai kaupti ir naudoti mėšlą, gaminti biopreparatus augalų augimui stiprinti, ginti augalus nuo ligų ir kenkėjų.
Svarbu laikytis augalų tankumo, kovoti su piktžolėmis, auginti ankštinius augalus, rūpintis augalų mityba, skaičiuoti humuso ir maisto medžiagų balansus dirvoje, panaudoti leistinas  trąšas.                                                                                                                                                                                                                                           Džiugu, kad prasidėjo ekologinių ūkių konsultavimas. Dėkojame ūkininkams Vaclovui ir Robertui Augliams, Danutei Čeponienei, Inai Jamantienei, Elvyrai Pekarskienei ir kt. pakvietusiems „Gojelio“ konsultantus į savo ūkius. 

Nario mokestį prašome pervesti į AB DnB NORD Molėtų skyrių, a/s LT774010045500090862, Molėtų r. ekologinių ūkių ūkių bendruomenė „GOJELIS“, į/k 267622520. Primename, kad nario mokestis  kasmetinis –  iki 10 ha sertifikuoto ploto 25 Lt, o toliau už kiekvieną sertifikuotą ha – po vieną Lt. Molėtų r. ekologinių ūkių  bendruomenės „GOJELIS“ pirmininkas J. Grajauskas

2015

2015 m. liepos 17 d. Alantos dvare vyko vasaros konferencija.

MOLĖTŲ R. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖS „GOJELIS“ IR LIETUVOS EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS ASOCIACIJOS „GAJA“ (LEŽA) KONFERENCIJA

      „Ekologinio ūkininkavimo pokyčiai 2015–2020 m.“ įvyko liepos 17 d. Alantos dvaro rūmuose. Kasmetinė vasaros konferencija Alantos dvaro rūmuose vyko jau 9 kartą. Pirmoji tarptautinė ekologinės žemdirbystės konferencija įvyko 1991 metais. Organizatoriai tada buvo 1990 m. įkurta LEŽA „Gajos“ ir Lenkijos EKOLAND mokslininkai. Kasmet konferencijos vykdavo įvairiuose Lietuvos regionuose, bet įsikūrus „Gojeliui“, dažniausiai vyko Alantos dvare. Konferencijoje dalyvavo EŪB „Gojelis“ ekologinių ūkių ūkininkai, svečiai iš kitų Lietuvos regionų, „Gajos“ tarybos nariai, LR ŽŪM, LR ŽŪR, LSDI, LSMU, Molėtų VVG ir rajono tarybos atstovai. Išklausėme daug mums naudingų ir įdomių pranešimų. LEŽA prezidentė akademikė profesorė habil. dr. Vanda Žekonienė kalbėjo apie ekologinių ūkių svarbą ateities kartoms. Remdamasi popiežiaus Pranciškaus enciklika „Laudato si’“, pažymėjo, kad svarbiausias kiekvieno doro žmogaus siekis šiuo metu gyventi taupiai, saugoti augalų ir gyvūnų įvairovę, nesiekti sau maksimalios naudos. Popiežius Pranciškus pirmiausia mini smulkius gamintojus ir žemės ūkio darbininkus, bioįvairovę ir ekosistemų tinklą. Popiežius kviečia į ekologinio atsivertimo šerdį, nors pakeisti papročius ir elgseną nelengva. Pagrindiniai iššūkiai yra švietimas ir ugdymas: „Kaita neįmanoma be motyvacijos ir švietimo proceso“, turinčio įtraukti visus švietimo sektorius, pirmiausia „mokyklą, šeimą, komunikacijos priemones, katechezę ir kt.“ Akademikė pažymėjo, kad LEŽA „Gaja“, įkurtos 1990 m., tikslai sutampa su popiežiaus enciklikos pagrindiniais teiginiais. LR ŽŪM ekologinio ūkininkavimo sk. vyr. specialistė Kristina Adomavičiūtė supažindino konferencijos dalyvius su ekologinio ūkininkavimo aktualijomis; išmokų už ekologinius pasėlius dydžiais, pagrindiniais pasikeitimais, ekologinių pasėlių struktūra.

      Profesorius Antanas Svirskis kalbėjo apie GMO grėsmę, apie bendrą žemės ūkio politiką, kaimo žmogaus „nuvarymą nuo žemės“. Dauguma Lietuvos, kaip ir Europos gyventojų, pasisako prieš GMO auginimą ir vartojimą. Tik nedidelė saujelė Lietuvos savanaudiškų ir nesąžiningų valdininkų, mokslo darbuotojų bei stambių ūkių savininkų svajoja apie pasipelnymą iš GMO invazijos į mūsų laukus ir skrandžius. Reikia svaraus LR Seimo, LR ŽŪM žodžio uždrausti GMO Lietuvoje.

      LSMU profesorius Bronius Bakutis parengė išsamią informaciją apie ekologinės gyvulininkystės būklę Lietuvoje. Jis išanalizavo gyvūnų sertifikavimo kaitą pagal gyvūnų rūšis, pasidžiaugė, kad didėja smulkių gyvulių kiekis ekologiniuose ūkiuose, pagyrė mūsų krašto ekologinius ūkius kaip neatsisakiusius gyvulininkystės. Pažymėjo, kad ekologinio ūkininkavimo strategijoje numatytas viso ūkio sertifikavimas ir pageidautinas gyvūnų laikymas. Apie paramą žemdirbių konsultavimui kalbėjo ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistas Sigitas Miškinis. Konsultavimo paslaugas gali gauti ūkininkai, jaunieji ūkininkai, kiti žemės valdytojai ir mažosios įmonės, veikiančios kaime. Išdėstė reikalavimus konsultavimo paslaugas teikiančioms įstaigoms. S. Miškinis kvietė ūkininkus pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, ypač jaunuosius ūkininkus. Naujienas sertifikavimo srityje išdėstė VšĮ. „Ekoagros“ Utenos skyriaus direktorė Neringa Mažeikytė. Apžvelgti Ekologinio ūkio Taisyklių pakeitimai. Patvirtinta nauja Taisyklių redakcija galioja nuo 2015 m. balandžio 21 d. Nr. 3D-288 2015-06-18 Nr. 3D-517 įsakymo dėl „Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pagrindinė naujiena, kad Molėtų r. šiais metais bus sertifikuojamas Kauno skyriaus „Ekoagros“. Tai patvirtino ir VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus pavaduotoja Ona Kazlienė bei I skyriaus sertifikavimo vadovas Virginijus Masionis. Taigi iš „Ekoagros“ konferencijoje dalyvavo net trys atstovai. Dėkojame jiems, kad galėjome išsiaiškinti rūpimus klausimus.

      LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė supažindino konferencijos dalyvius su ūkininkų mokymo programomis, su mokymų tvarka. Ekologinio ūkininkavimo programos itin paklausios, ūkininkų prašymų šiems kursams gauta daug. Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ projekto vadovė Violeta Navickienė pateikė daug duomenų apie VVG veiklą Molėtų sav. Pristatė 2015–2020 m. kaimo plėtros finansines perspektyvas, vietos plėtros strategiją, jos kokybės kriterijus. Konferencijoje dalyvavęs mero pavaduotojas Mindaugas Kildišius pasveikino konferencijos dalyvius, garbius svečius, palinkėjo sėkmės ekologinių ūkių ūkininkams.

      Dr. Rasa Karklelienė LAAMC LSDI Daržovių selekcijos sektoriaus vadovė davė daug gerų patarimų ūkininkams kaip pasirinkti tinkamas daržovių veisles, kaip savo darže užsiauginti daržovių sėklų, kaip tinkamai taikyti ekologiškas priemones prieš daržovių ligas ir kenkėjus. Ekologinio ūkio ūkininkas, žemaitis nuo Kražių Marijus Čekavičius kritikavo ŽŪM valdininkus, kurie neskyrė paramos naujam laikotarpiui už arklių laikymą.

      EŪB „Gojelis“ tarybos pirmininkas Julius Grajauskas pristatė bendruomenės veiklą ir ateities planus, pažymėjo daugiausia ekoprodukcijos gaminančius ūkininkus. Ekologiškų produktų mugėje galėjome pamatyti ir paragauti labai turtingą TŪB „Mėta“ gaminių kolekciją. Jos vadovas Mindaugas Vyskupaitis iš Vilniaus r. Vaidotų pristatė „Rūgpienių kaimo“ gaminių kolekciją; sultis, šaltas arbatas, uogienes, naminę duoną. Pristatyti ir vaistažolių ekologiški produktai: ekstraktai, džiovintos vaistažolės, pirties produktai. Gausius, gražiai supakuotus savo ūkio ekoproduktųs pateikė Liuda Pusvaškienė. Po popietinių diskusijų konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti ekologiniuose molėtiškių ūkiuose. Broniaus ir Liudos Pusvaškių ūkyje apsilankė ŽŪM atstovai, Grajauskų daržu domėjosi mokslininkai. Konferencijoje dalyvavę ekologinių ūkių ūkininkai turėjo galimybę pasitarti, pasidalinti patirtimi, gavo naujų žinių. Esame dėkingi visiems lektoriams, kurie be atlyginimo suteikė mums žinių, dėkojame visiems padėjusiems surengti renginį.

h19
LEŽA prezidentė, LKA akademikė, prof. habil. dr. Vanda Žekonienė skaitė pagrindinį konferencijos pranešimą.

h20

Aktyvios EŪB „Gojelis“ tarybos narės ir visų renginių talkininkės Mildutė Skebienė, Genovaitė Keblienė ir Aldona Kazakauskienė.

h21

Konferencijos lektoriai profesorius habil. dr. Antanas Svirskis ir TŪB „Mėta“ vadovas Mindaugas Vyskupaitis

h22

Lektoriai LSMU prof. Bronius Bakutis, Molėtų VVG vadovė Violeta Navickienė, LSDI dr. Rasa Karklelienė, „Gojelio“ pirmininkas Julius Grajauskas ir LR ŽŪM  Mokslo ir mokymo sk. vyr. spec. Sigitas Miškinis.

h23

Broliai Bronius ir Petras Umbrasai, bei Petras Vaškevičius iš Inturkės Į konferenciją atvyko pirmieji.

h24

2015 m. gruodžio 9 d. grupė „Gojelio“ narių dalyvavo LR Seime organizuotoje jubiliejinėje konferencijoje.

LIETUVOS EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS ASOCIACIJAI 25-MEČIUI

      LEŽA Tarybos narės Elenos Grajauskienės pranešimas, perskaitytas 2015 m. gruodžio 9 d. LEŽA „Gaja“ ir LR Seimo KRK posėdyje.

EŪB „Gojelis“ įkurtas 2003 m. kaip Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos (LEŽA)“Gaja“padalinys. Bendruomenė veikia Molėtų r. ribose. LEŽA „Gaja“ įkurta 1990 m. veikia visoje Lietuvos teritorijoje. 2011 m. įsikūrė Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA), kuri daugiau rūpinasi ekologiškų produktų realizavimu. Sena kinų patarlė sako; kvaili augina piktžoles, protingi- derlių, o išmintingi-dirvą. Šveicarai, pas kuriuos 10 metų mokėmės ekologinio ūkininkavimo, pritaria; sveika dirva- sveikas žmogus- nėra karo.

      Mūsų „Gajos“ ir „Gojelio“tikslas nuo pat įsikūrimo yra „sveika dirva ir sveikas maistas Žmogui“ Kokia padėtis dabar, po 25 metų? Ekologinių ūkių Lietuvoje turim pakankamai; šiais metais pagal pasėlių deklaravimo duomenis, birželio 15 d. sertifikuoti ūkius norėjo 2693 pareškėjai. Sertifikuotos žemės plotas Lietuvoje yra 6 proc. nuo bendro žemės naudmenų ploto. Tai geri rodikliai ES. O kaip su pagrindiniu tikslu- ar nealiname dirvos? ES grūdiniai augalai užima apie 15 proc. ekologiškai dirbamos žemės. Mūsų šalies ekologiniuose ūkiuose vyrauja grūdiniai augalai. Augindami 41 proc.grūdų nuo viso ekologiškai dirbamo ploto pirmaujame Europoje. Gyvulininkystė vis mažiau mėgiama. Dirva yra alinama. Kai kūrėme LEŽA, įsipareigojome saugoti dirvą, laikytis bioįvarovės ir laikėmės pagrindinių ekologinio ūkininkavimo principų iki išmokų atsiradimo.

      Lietuvos vartotojai ekologinės grūdų produkcijos gauna labai mažai. Didžiausia dalis- eksportui. Išmokas mokame nemažas, o ekoproduktų negauname. Ką turime padaryti kad ekologiška produkcija liktų Lietuvoje? Reikia labiau rūpintis perdirbimu ir pateikimu Lietuvos vartotojui. Molėtų krašte grūdinės kultūros užima apie 28 proc., vyrauja smulkūs, mišrūs šeimos ūkiai. Vidutinis ekologinio ūkio dydis 40 ha, laikomi gyvuliai. Tik 11 ūkių gyvulių nesertifikuoja, yra augalininkystės krypties.

2012 m. VšĮ „EKOAGROS“ Utenos skyriaus duomenimis,  Molėtų r. sertifikuoti 69 ūkiai, sertifikuota 31844 ha ž. ū. naudmenų, 2013 m. sertifikuota 60 ūkių, 2014 m. sertifikuoti 55 ūkiai, 2015 m. sertifikavimui ruošėsi 75 ūkiai. 2015 m. pr. 44 ūkiai laikė gyvulius, o pieninius galvijus – 30 ūkių. Stambiausi ekologiniai pieno ūkiai: Alantos sen, Antaliežių k. Elvyros Pekarskienės, jauno ūkininko Ginto Bulkevičiaus ir Alantos technologijos ir verslo mokyklos. Inturkiškio Giedriaus Prakapavičiaus ekologiniame ūkyje laikomos įvairių veislių avys ir ožkos. Molėtiškiai gali pasilepinti šių gyvūnų sūriais, mėsos gaminiais. Gausus avių pulkas ganosi Karališkių k. Vandos ir Alvydo Šeikių ūkyje. Mėsinė galvijinkystė sėkmingai plečiama Inketrio k. Liudos ir Broniaus Pusvaškių, Dapkūniškio k. Vydmanto Čereškos, Migiškių k. Reginos Raubienės ūkiuose. Daržo ir sodo augalus sertifikuoja tik 19 ūkių. Džiugu, kad mūsų molėtiškiai gali gauti įvairių ekologiškų produktų ne tik mugių ir švenčių metu. Dauguma ūkių apsieina be samdomos darbo jėgos, nes dirba visi šeimos nariai. Svarbu ne tik išauginti ekologiškus produktus, bet ir paruošti juos pardavimui.

      Gyvename netoli Vilniaus – vyksta nuolatinis produkcijos pateikimas tiesiogiai vartotojams. Pastaruoju laiku pastebime, kad vartotojų supratimas apie ekologiškų produktų naudą sveikatai, vaikų mitybai žymiai išaugo. Aukštesnio išsilavinimo vartotojai ieško ekoproduktų smulkiuose ekologiniuose ūkiuose, patys lankosi ūkiuose, tariasi dėl retesnių daržovių išauginimo. Molėtiškiai ekologinių ūkių ūkininkai bendraujame tarpusavyje, lankome šviečiamuosius renginius, konferencijas, kuriuos kiekvienais metais organizuoja LEŽA „Gaja“ ir EŪB „Gojelis“, dalinamės patirtimi, pradedame naudotis konsultavimo paslaugomis. Ar išliks smulkus, šeimos ekologinis ūkis Lietuvoje – mums abejonių nekyla. Smulkiame ekologiniame ūkyje šeimininkas pats gali prižiūrėti savo žemę, gyvūnus, atsakyti už ekologinio ūkininkavimo kokybę. Tokiame ūkyje auga darbštūs vaikai ir dažnai perima tėvų ūkius. Kas padėtų išlikti ir išgyventi iš ekologinio ūkininkavimo smulkiam ekologiniam šeimos ūkiui? Pirmiausia pastovumas ir tikėjimas ateitimi. Reikalinga ekologinio ūkio strategija, kuri reglamentuotų ūkio dydį, ekologiškumo vientisumą ir kitus būtinus dalykus. Būtina visokeriopai skatinti verslumą ekologiniuose ūkiuose. Išmokos už hektarus neilgai trūkus mažės, ir visai gali nutrūkti. Kiekvienam ūkiui pelningiau vartotojui pateikti gatavą ekoproduktą negu žaliavą. Tai sustiprintų ūkio ekonomiką ir atsakomybę už savo produkciją. Ūkininkai turi daugiau naudotis konsultavimo paslaugomis. Konsultacijos reikalingos ne tik auginant augalus ir gyvūnus, bet ir ekoproduktų pardavimo, kooperavimosi, dokumentų tvarkymo klausimais. Labai svarbu ūkininkams pateikti mokslinių bandymų duomenis, mokyti dirvos derlingumo išlaikymo metodų. Svarbu turėti ekologinio ūkininkavimo konsultavimo sistemą. Konsultantams būtina tobulintis, teikti gerąją užsienio patirtį, reikia turėti ir parodomuosius ūkius. Verta pagalvoti ar ne tikslingiau remti ekologinius ūkius ne už plotus, o už ekologiškos produkcijos kiekius. Jei sutvarkyti išmokas už daržoves, vaisius, perdirbtus pieno ir mėsos produktus, Lietuvoje liktų daugiau ekologiškų produktų. LEŽA „Gaja“ tarybos narė, EŪB „Gojelio“ konsultantė Elena Grajauskienė

 

  Nuotraukose Elena Grajauskienė džiaugiasi LR ŽŪM apdovanojimu. Prie „Gojelio“ stalo šventės dalyvius pasitiko senbuvių vaikaitės Karolina Grajauskaitė ir Gintarė Ilonytė.

MOLĖTŲ R. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖ „GOJELIS“

      VšĮ „Ekoagros“ Utenos skyriaus duomenimis, 2011 m. sertifikuoti 69 ūkiai. Sertifikuota 31 844 ha žemės ūkio naudmenų. 2012 m. sertifikuoti 62 ūkiai. 2013 me. sertifikuota 60 ūkių. 2014 m. sertifikuoti 55 ūkiai, 2016 m. sertifikavimui ruošiasi 75 ūkiai.

2016

2016 m. sausio 1 d.

ALANTOS SEN.

 1. Auglys Vaclovas, augalininkystės ūkis,
 2. Auglys Robertas, augalininkystės ūkis,
 3. Bulkevičius Gintautas, pien., galvijinink., augalin.,
 4. Čeponinė Danutė, augalinink., galvijinink.,augalinink.,
 5. Grajauskas Julius, augalinink., grūdų daiginimas, ožkininkystė,
 6. Kazakauskienė Aldona, augalinink., gyvulinink., avinink.,
 7. Keblienė Genovaitė, pieninink., augalinink.,
 8. Kučinskienė Danutė Teresė, augalinink.,
 9. Lasys Zenonas, galvijinink., augalinink.,sodinink., daržin.,
 10. Mačionis Vytas, augalinink., gyvulinink., daržinink.,
 11. Panavas Petras, daržinink.,gyvulinink., kiaulinink.,
 12. Pekarskienė Elvyra, pieninink.,,galvijinink.,,augalinink.,
 13. Pusvaškienė Janina, augalinink.,
 14. Raubienė Regina, augalin., galvijinink.,
 15. Sabalinka Vytas, augalinink., sodinink.,
 16. Skebas Bronius, galvijinink.,,augalinink., bulv.,
 17. Steniukynas Tomas, galvijinink., augalinink., sodinink., daržin.,
 18. Šeikis Alvydas, avinink., augalink.,
 19. Šimėnas Viktoras, avinink., augalinink., sodinink.,
 20. Užubalis Aidonas, arklinink., augalinink.,
 21. Alantos TVM, galvijinink., daržinink., augalinink.,

BALNINKŲ SEN.
1. Čepinskas Argentas, avinink., daržinink., augalinink.,

2. Čereška Mykolas, augalinink., daržinink., galvijinink.,

3. Čereška Vydmantas, galvijinink., augalinink.,

4. Daubaras Vytenis, sodinink.,

5. Lunienė Rasa Genovaitė, galvijinink., augalinink.,

6. Pusvaškis Algimantas, augalinink., galvijinink., sodinink.,

7. Skebienė Irena, galvijinink., augalinink.,

8. Smalskys Pranas Eugenijus. augalininkystė.

ČIULĖNŲ SEN.

 1. Šavelis Jonas, augalininkystė,
 2. Šukys Povilas, šaltal., sod.,
 3. Umbrasas Bronius, galvijinink., augalinink.

DUBINGIŲ SEN.

 1.  Čeponas Rolandas, paukštinink., kiaulinink., daržin.,
 2. Krupelis Julius, sodinink., daržinink., avinink., ožkinink.
 3. Lukša Linas, galvijinink., augalinink.,
 4. Višumirskienė Janina, galvijinink., augalinink.

GIEDRAIČIŲ SEN.

1. Jeriomina Rita,  daržinink., galvijinink.,

2. Mikalauskas Ričardas, augalininkystė.

INTURKĖS SEN.

 1. Černiauskas Algimantas,  pieninink., augalinink., bulvinink.,
 2. Prakapavičius Giedrius, avinink., ožkinink., augalinink., sūrių, mėsos gamyba.
 3. Prakapavičiūtė Monika, augalin., ožkinink.,
 4. Vaškevičius Petras, galvijinink., augalinink., sodininkystė.

JONIŠKIO SEN.

1. Jamantienė Ina, daržinink.,sodinink.,arklinink.,avinink.,vaistažolės,

2. Naruševičius Jonas, augalinink.,

3. Polita Henrikas, galvijinink., augalinink.

4. Ratkė Audronė, augalin., daržin.,sodinink., gyvulinink.,

5.  Sirevičius Raimondas, laukinės augm. rinkimas.

LUOKESOS SEN.
1. Pusvaškis  Bronius,   galvijinink., augalinink.,uoginink.,vaistaž.

SUGINČIŲ SEN.
1. Bražėnienė Kristina (Angelės Kelevišienės ūkis) augal., galvijininkystė,  daržinink.
2. Gražytė-Satkūnė Kristina     Augalinink., avininkystė

3. Pusvaškis Leonas gyvulin., augalinink.

VIDENIŠKIŲ SEN.
1. Glumbakas Audronis,  elnininkystė.

2. Šlepikienė Genovaitė avinink.,arkl., darž., augalinink.,

3. Umbrasas Petras sod., galvijin., augalininkystė

2017 metus pradedame 63 ekologiškai ūkininkaujantys „Gojelio“ ūkininkai

Molėtų r. sav. ekologiniai ūkiai

2011–2014 METAIS LR ŽŪM IR „LEADER“ KONSULTAVIMO ĮSTAIGŲ IR KONSULTANTŲ AKREDITAVIMO KOMISIJA EŪB „GOJELIUI“ SUTEIKĖ AKREDITACIJĄ TEIKTI ŪKININKAMS ŠIŲ SRIČIŲ KONSULTACIJAS;

 • Agrarinė aplinkosauga ir ūkininkavimas saugomose teritorijose (6.2.);
 • Valdymo reikalavimų, geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas.

Akredituoti EŪB „Gojelio“ konsultantai;

 • Elena Grajauskienė, agronomė, gali konsultuoti 6.1 ir 6.2 sritis, tel. 8 614 93360;
 • Julius Grajauskas , verslas ir vadyba; gali konsultuoti 6.1, 6.2, 6.5 (LEADER) sritis.
 • Aldona Kazakauskienė, buhalterė, ekonomistė; gali konsultuoti 6.1, 6.2 sritis, tel. 8 615 47322;
 • Genovaitė Keblienė, zootechnikė, gali konsultuoti 6.1, 6.2 sritis, tel. 8 614 64152;
 • Nijolė Lasienė, sod.-darž.agronomė, gali konsultuoti 6.1 ir 6.2 sritis, tel. 8 693 15988;
 • Mildutė Skebienė, agronomė, gali konsultuoti 6.1. 6.2 sritį.
 • Bronius Pusvaškis, inžinierius, gali konsultuoti 6.1 ir 6.2 sritis.

EŪB „Gojelio“ istorijos medžiagą paruošė LEŽA „Gaja“ tarybos narė, EŪB „Gojelio“ konsultantė Elena Grajauskienė.

 • 2019 METAI
 • Išrinkta Nauja ekologinių ūkių bendruomenės pirmininkė Vida Šeikienė
 • 2021 Metai
 • Pateikta paraiška projektui “ Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas“