Apie mus

Nuo 2019 08 20 iki šiol EŪB “Gojelio” vadovė yra Vida Šeikienė.

Aukštaitijos PRC

Suteikta konsultavimo akreditacija teikti šių sričių konsultacijas:

 • „Ekologinė augalininkystė“. Akredituota konsultantė – Ramunė Šimėnienė (

  Aukštaitijos PRC

  vyr. prof. mokytoja).

 • Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais. Akredituota konsultantė – Vida Šeikienė (

  Aukštaitijos PRC

  vyr. prof. mokytoja).

 • Teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais. Akredituota konsultantė – Vida Šeikienė (

  Aukštaitijos PRC

  vyr. prof. mokytoja).

Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“ registruota 2003 m. balandžio 7  d. Registracijos pažyma

Adresas: Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315 Molėtų r.              

Bendruomenės pagrindiniai uždaviniai;

 1. Vienyti Molėtų rajono ekologinių ūkių ūkininkus.
 2. Padėti ekologinių ūkių ūkininkams kooperuotis, skatinti  auginti kuo daugiau ir įvairesnės ekologiškos produkcijos, padėti ekoproduktus realizuoti.
 3. Nuolat rūpintis ekologinio ūkininkavimo kokybės gerinimu. Medžiaga talpinama „Ekologinio ūkininkavimo“ skyriuje
 4. Vykdyti neformalųjį ekologinių ūkių šeimų švietimą, konsultuoti ūkininkus ir skatinti jų verslumą.

 Ūkininkų konsultavimas buvo pradėtas nuo bendruomenės įsikūrimo pradžios.  2003 metais raštu apklausėme ūkininkus ko jie tikisi iš bendruomenės. Atsakę į anketos klausimus, ūkininkai norėjo mokymų ekologinio ūkininkavimo klausimais, net 54 „Gojelio“ nariai teikė pirmenybę mokymui. Projektų vykdymo metu vyko mokymai, konsultavimas vyksta pagal ūkininkų poreikius.

Anketa  „Gojelis“ nariui

2011-2016  METAIS  LR ŽŪM IR „LEADER“ KONSULTAVIMO ĮSTAIGŲ IR KONSULTANTŲ AKREDITAVIMO KOMISIJA EŪB „GOJELIUI“ SUTEIKĖ AKREDITACIJĄ  TEIKTI  ŪKININKAMS ŠIŲ SRIČIŲ KONSULTACIJAS:

 •    Agrarinė aplinkosauga ir ūkininkavimas saugomose teritorijose (6.2.);
 •    Valdymo reikalavimų, geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas.(6.1)

     Akredituoti EŪB „Gojelio“konsultantai;

 • Elena Grajauskienė, agronomė, gali  konsultuoti  6.1 ir 6.2 sritis. Tel. 8 614 93360;
 • Julius Grajauskas , verslas ir vadyba; gali konsultuoti 6.1, 6.2,  sritis.
 • Aldona Kazakauskienė, buhalterė, ekonomistė; gali konsultuoti 6.1, 6.2  sritis tel.8 615 47322;
 •  Genovaitė Keblienė, zootechnikė, gali konsultuoti 6.1, 6.2 sritis.tel. 8 614 64152;
 • Nijolė Lasienė, sod.-darž.agronomė, gali konsultuoti 6.1 ir 6.2 sritis. Tel. 8 693 15988;
 • Mildutė Skebienė, agronomė, gali  konsultuoti 6.1. 6.2 sritį.
 • Bronius Pusvaškis, inžinierius, gali konsultuoti 6.1 ir 6.2 sritis.

2016 metais konsultavimo paslaugas teikia LŽŪKT. Mes kaip ir anksčiau konsultuojame telefonu, patariame kai klausia, neatsakėme nei vienam kas kreipėsi į mūsų konsultantus.

MOLĖTŲ R. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ BENDRUOMENĖ „GOJELIS“

Vš.Į. „EKOAGROS“ Utenos skyriaus duomenimis 2011m. sertifikuoti 69 ūkiai.

 • Sertifikuota ž. ū. naudmenų   31844 ha.
 • 2012 metais  sertifikuoti 62 ūkiai,
 • 2013 metais  sertifikuota  60 ūkių.
 • 2014 metais  sertifikuoti   55 ūkiai
 • 2015 sertifikavimui ruošiasi 75 ūkiai

2015 m. sausio 1 d.

ALANTOS SEN.

 1. Auglys Vaclovas augalininkystės ūkis,
 2. Auglys Robertas augalininkystės ūkis,
 3. Bulkevičius Gintautas pien. galvijin., augalin.
 4. Čeponinė Danutė augalinink.,galvijinink.,augalinink.,
 5. Grajauskas Julius augalinink., grūdų daiginimas, ožkininkystė.
 6. Kazakauskienė Aldona augalinink.,gyvulinink.,avinink.,
 7. Keblienė Genovaitė pieninink., augalinink.,
 8. Kučinskienė Danutė Teresė augalinink.,
 9. Lasys Zenonas galvijinink., augalinink.,sodinink., daržin.,
 10. Mačionis Vytas augalinink.gyvulininkystė, daržinink., Marcinkevičius Henrikas
 1. Panavas Petras daržinink.,gyvulinink.,kiaulinink.,
 2. Pekarskienė Elvyra pieninink.,galvijinink.,augalinink.,
 3. Pusvaškienė Janina augalinink.,
 4. Raubienė Regina augalin.,galvijinink.
 5. Sabalinka Vytas augalinink., sodinink.,
 6. Skebas Bronius galvijinink.,augalinink.,bulv.,
 7. Steniukynas Tomas galvijinink.,augalinink.,sod.,darž.,
 8. Šeikis Alvydas avinink., augalin.,
 9. Šimėnas Viktoras avinink., augalinink., sodinink.,
 10. Užubalis Aidonas arklinink.,augalinink.,
 11. Alantos TVM Galvijinink.,daržinink.,augalinink.,

BALNINKŲ SEN.

 1. Čepinskas Argentas   avinink.,daržinink.,augalinink.,
 2. Čereška Mykolas augalinink., daržinink., galvijinink.,
 3. Čereška Vydmantas galvijinink., augalinink.,
 4. Daubaras Vytenis Sodinink., Marcinkevičienė Rita
 5. Lunienė Rasa Genovaitė   galvijinink.,augalinink.,
 6. Pusvaškis Algimantas augalinink.,galvijinink.,sodinink.,
 7. Skebienė Irena galvijinink.,augalinink.,
 8. Smalskys Pranas Eugenijus augalinink.,

ČIULĖNŲ SEN.

 1. Šavelis Jonas augalininkystė,
 2. Šukys Povilas šaltal., sod.,
 3. Umbrasas Bronius galvijinink.,augalinink.,

DUBINGIŲ SEN.

 1. Čeponas Rolandas augalinink.,paukštinink.,kiaulin.,darž.,
 2. Krupelis Julius sodinink.,daržinink.,avinink.,ožkinink.
 3. Lukša Linas galvijinink.,augalinink.,
 4. Višumirskienė Janina galvijinink., augalinink.

GIEDRAIČIŲ SEN.

 1. Jeriomina Rita  daržinink., galvijinink.,
 2. Mikalauskas Ričardas augalinink.,

INTURKĖS SEN.

 1. Černiauskas Algimantas  pieninink., augalinink.,bulvinink.,
 2. Prakapavičius Giedrius Avinink.,ožkinink.,augalinink.,sūrių, mėsos gamyba.
 3. Prakapavičiūtė Monika augalin., ožkinink.,
 4. Vaškevičius Petras galvijinink., augalinink.,sodinink.,

JONIŠKIO SEN.

 1. Jamantienė Ina  Daržinink.,sodinink.,arklinink.,avinink.,vaistažolės.
 2. Naruševičius Jonas augalinink.,
 3. Polita Henrikas galvijinink.,augalinink.
 4. Ratkė Audronė augalin., daržin.,sodinink.,gyvulinink.,
 5. Sirevičius Raimondas laukinės augm. Rinkimas,

LUOKESOS SEN.

 1. Pusvaškis  Bronius     galvijinink., augalinink.,uoginink.,vaistaž.,

SUGINČIŲ SEN.

 1. Bražėnienė Kristina (Angėlės Kelevišienės ūkis) augal.,galvijininkystė, daržinink.
 2. Gražytė-Satkūnė Kristina     Augalinink.,avininkystė.
 3. Pusvaškis Leonas gyvulin., augalinink.,

VIDENIŠKIŲ SEN.

 1. Glumbakas Audronis      elnininkystė.
 2. Šlepikienė Genovaitė avinink.,arkl., darž.,augalinink.,
 3. Umbrasas Petras sod., galvijin.,augalinink.,

2016 m. sertifikuotų ūkių sąrašą talpinsime 2017m. pradžioje.

Pirmuosius konsultavimo kursus lankėme 2007 m.vasarą  Bukiškėse. Gavome pažymėjimus 7 konsultantai, t.t. Julius Grajauskas stažavosi Drezdene. Deja, konsultuoti galėjome tik be atlygio, neturėjome valdymo akreditavimo. Mokėmės, lankėm kursus, gavom  ir valdymo akreditavimą.