Dirvožemio derlingumo palaikymo būdai

Kaip išsaugoti dirvožemio derlingumą?    Prof. dr. Vaclovas BOGUŽAS Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Aleksandro Stulginskio universitetas Kaip išsaugoti dirvožemio derlingumą?     Lietuvoje labai aštrios augalų kaitos principų nepaisymas, humuso atsargų mažėjimas, dirvožemio rūgštėjimas, melioracijos įrenginių netinkama priežiūra ir gedimai, dirvožemių erozija, pesticidų vartojimo didėjimas, dirvožemio suspaudimas ir kitos problemos. Jų mastai konkrečiame ūkyje priklauso …